VEKOP-1.2.6-20 “A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása”

Bértámogatásban részesülnek a kutatási, fejlesztési és innovációs (KFI) szektor magasan képzett munkavállalói.
2020.04.26.
“KKV START INNOVÁCIÓ” pályázati felhívás
2020.06.26.

Társadalmi egyeztetésen a “A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása” című felhívás!

Megjelent a mikro-,kis- és középvállalkozások technológiai megújulásához kapcsolódó fejlesztéseinek  támogatását célzó, VEKOP-1.2.6-20 kódszámú pályázat felhívástervezete.

A felhívás elsődleges célja a koronavírus gazdasági hatásainak enyhítése a hazai vállalkozások munkavállalói létszámának minél nagyobb arányú megtartásán, továbbá az egyes KKV-besoroláshoz és alkalmazotti létszámhoz illeszkedően elérhető támogatás révén megvalósuló fejlesztéseken keresztül.

Támogatás formája: Feltételesen vissza nem térítendő állami támogatás!

Az összköltség maximum 70 %-át elérő kamatmentes visszatérítendő támogatás részben vagy akár egészben alakul át vissza nem térítendő támogatássá.

Támogatható tevékenységek:

 • Önállóan támogatható tevékenységek 

Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása

 • Önállóan nem támogatható tevékenységek
 • Információs technológia-fejlesztés;
 • Gyártási licenc, gyártási know-how
 • ingatlan beruházás (kizárólag bővítés, átalakítás, korszerűsítés);
 • Tanácsadási szolgáltatások

Kedvezményezetti kör: Mikro-, kis- és középvállalkozások, melyek

 • rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
 • átlagos statisztikai állományi létszáma 2020. április hónapra vonatkozóan minimum 5 fő volt,
 • Magyarországon székhellyel rendelkező egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodók vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei

A támogatás összege:  min. 5 millió Ft-max. 153.5 millió Ft

Az igényelt támogatás maximális összegét a támogatást igénylő vállalkozás 2020. április havi átlagos statisztikai állományi létszáma határozza meg, az alábbiak szerint:

 • 25 fő létszámig 29,5 millió Ft;
 • 50 fő létszámig 53,5millió Ft;
 • 100 fő létszámig 79 millió Ft;
 • 200 fő létszámig 129 millió Ft.

A támogatás intenzitása: 70%

Beadási határidő: 2020. június 15. – 2020. november 12. 

Megvalósítási hely:

Budapest és Pest megyén belüli beruházások támogathatóak!

A projekt fenntartási ideje: A fenntartási kötelezettség a projekt fizikai befejezését követő első teljes lezárt üzleti év végéig tart.