PÁLYÁZAT – MENEDZSMENET

Pályázatírás

pályázatírásszolgáltatás keretében Cégünk az alábbi tevékenységeket vállalja:

 • személyes konzultáció,
 • pályázatfigyelés,
 • pályázati tanácsadás, előminősítés készítése,
 • pályázati adatlap kitöltése,
 • pályázathoz csatolandó dokumentumok összekészítése, szakmai ellenőrzése,
 • folyamatos kapcsolattartás a pályázat érintettjeivel – pályázó, könyvelő, beszállítók, kivitelezők, közreműködő szervezet,
 • pályázatok benyújtása
 • szükséges hiánypótlások kezelése, benyújtása
 • támogatási szerződés megkötése
 • támogatási előlegigénylések szervezése,
 • pályázatokhoz szükséges tanulmányok, dokumentációk készítése,
 • projekttervezés, projektfejlesztés,
 • projektmenedzsment (a pályázathoz szükséges projekttervezéstől a nyertes pályázat megvalósításáig)
 • pályázatértékelés,

pályázatírás tehát magában foglal minden olyan tevékenységet, mely a támogatás elnyeréséhez vezet egészen addig, amíg a nyertes támogatói döntést követően a pályázó megköti a Támogatási szerződést a közreműködő szervezettel.

Cégünk filozófiája, hogy a projektek teljes életciklusát végigkövetjük, ezért minden partnerünknek javasoljuk, hogy már a projektek tervezésénél vegyék fel a kapcsolatot velünk annak érdekében, hogy a pályázati felhívásnak minden szempontból megfelelő, szakmailag és formailag jól előkészített pályázatok kerüljenek benyújtásra. Ezzel összhangban javasoljuk a projektek megvalósítása során történő folyamatos együttműködést, mert a pályázatok megvalósítási szakaszában a projektmenedzsment ellátása, a támogatások lehívása és azok megfelelő felhasználása meghatározó, melyhez jólképzett szakértők bevonása szükséges.

Nyertes pályázat = jó előkészítést, megvalósítható projekt ötlet, hibátlan fórmai és kifogástalan szakmai tartalom.

Projekt menedzsment

Ötlettől az értékteremtésig

A pályázati projektmenedzsment tevékenység elsődleges célja a külső támogató által biztosított pénzbeli támogatás hatékony felhasználásának 

elősegítése és a szakmai koordináció támogatásával.

Egy pályázati forrás elnyerését követően az elnyert támogatások lehívása, a projektek sikeres, pályázati szabályrendszereknek megfelelő megvalósítása hasonlóan nehéz és összetett, gyakran nehezebb feladat, mint a pályázat elkészítése és szabályos benyújtása. A projektek megvalósítása a gyakorlatban sokszor eltér a benyújtás előtt tervezett állapottól, ezek megfelelő koordinálása kiemelten fontos feladat.

A projektciklus egy projektötlettel kezdődik, amit egy végrehajtható és értékelhető munkatervvé fejlesztenek. A teljes folyamat több, egymástól jól elkülöníthető szakaszra bontható: a célok meghatározása, tervezés, pénzügyi források biztosítása, megvalósítás, értékelés és eredmények hasznosítása.

Projektmenedzsment szolgáltatások:

 • kapcsolattartás a kiíró és közreműködő tevékenységet végző szervezetekkel és képviselőivel,
 • pályázat projekthez tartozó projekt előrehaladás szakmai jelentések és kifizetési kérelmek elkészítése,
 • Elektronikus pályázati felület (eptk) kezelése,
 • pályázó segítése, tanácsadás a projekt pénzügyi elszámolásában,
 • együttműködésben a projekt érintettjeivel pl: könyvelő, könyvvizsgáló, beszállítók, kivitelezők, közreműködő szervezet,
 • személyes konzultációk, projektmegbeszélések, szakmai workshopok megszervezése, lebonyolítása,
 • Záró Projekt Előrehaladási Jelentés és Kifizetési Kérelem elkészítése
 • szükséges hiánypótlásainak összeállítása, beküldése,
 • helyszíni ellenőrzéseken való személyes részvétel,
 • projekthez tartozó szükséges dokumentumok -támogatási szerződés módosítás(ok), elkészítése,
 • projekt teljes fenntartási időszakában, annak zárásáig szükséges jelentések elkészítése, beküldése,

A támogatási szerződés megkötésétől a záró kifizetési kérelem elfogadásáig a fenntartási időszak végéig segítjük ügyfeleinket az elnyert támogatások lehívásában, megkönnyítve és meggyorsítva ezzel a forráshoz jutás folyamatát. Fontosnak tartjuk, hogy a helyszíni ellenőrzéseken személyesen jelenlétünkkel segítsük a megfelelő lebonyolítást, melyek során a közreműködő szervezet a projektek szakmai és pénzügyi megvalósítását ellenőrzi. 

megfelelő projektmenedzsment jelenti a kulcsot ahhoz, hogy a vállalkozás sikeres pályázóvá válhasson.