TANÁCSADÁS

Projekt tervezés

Napjainkban az egységes rendszerben működő, biztonságos, magas rendelkezésre-állású informatikai háttér elengedhetetlen feltétele a sikeres üzletmenetnek. 

A projekt sikerének egyik záloga kétségkívül a megfelelő előkészítés. Fontos, hogy az alapos helyzetelemzés után, a tervezés és a végrehajtás is előre átgondolt és megtervezett folyamat legyen.

A projekt ciklus három fő szakaszra bontható, melyek a következők:

1. Előkészítés – a tervezés és programozás szakasza,

2. Lebonyolítás – a projekt végrehajtásának és nyomon követésének, monitoringjának szakasza,

3. Ellenőrzés – utólagos értékelés és tapasztalatok leszűrésének szakasza,

Innováció, Kutatás-Fejlesztés

Stratégiai támogatás keretében, segítünk továbbfejleszteni az innovációs ötletét, megvizsgáljuk az elképzelését, tanulmányozzuk a piacot, felmérjük a kockázatokat és javaslatot teszünk a megvalósításra.

Az innováció egy kreatív ötletből születő folyamatot jelöl, amely megvalósítja az ötlete.

Ennek nyomán ma a következő típusait különböztetjük meg: új termék bevezetése, új gyártási mód bevezetése, új piac megnyitása, új nyersanyag- vagy félkész termék-forrás megszerzése, iparági átszervezés.

A kreativitástól annyiban különbözik, hogy olyan folyamatot jelöl, amelynek egyik első állomása maga a kreativitás, vagyis az alkotóerő, új ötlet, elképzelés, koncepció, amely alapja lehet minden fejlesztésnek. 

kutatás-fejlesztés, (Research and development, R&D) röviden K+F a kreatív tudásbázis célzott, szisztematikus bővítése.

A kutatás és kísérleti fejlesztés olyan módszeresen folytatott alkotómunkát jelent, amely a meglévő ismeretanyag bővítésére szolgál – beleértve az emberről, a kultúráról és a társadalomról szerzett ismereteket is –, valamint arra, hogy ezt az ismeretanyagot új alkalmazások kidolgozására használjuk fel.

A kutatás-fejlesztés, mind az innováció nemzetgazdasági szinten is kiemelt prioritássá vált és a kormányok is felismerték e terület kivételes fontosságát.

Klaszter Fejlesztés

A klaszter tagvállalatok egymással együttműködő, de egyben versenyző vállalkozások, szervezetek. Emiatt célszerű, ha a klaszter együttműködésével kapcsolatos feladatokat, az operatív menedzsmentet elkülönült, független szervezet végzi, ebben hatékony segítséget tud nyújtani cégünk. 

  • klaszter menedzsment tanácsadás,
  • klaszter politika tervezése,
  • klaszter szakmai, stratégiai irányítása,
  • finanszírozás menedzselése pályázati projektek keretében,
  • tagok közötti együttműködés országos/ országhatáron túlnyúló,
  • közös marketing tevékenységek szervezése, 
  • egységes arculat kialakítása, 
  • együttműködések szervezése, konzorciumi projektek generálása, (közös beruházások megvalósítására képesek KKV-nagyvállalat-egyetemek),